We krijgen veel aanvragen om stage te lopen bij de kudde. Meestal gaat het om verzoeken om voor langere tijd en laat in het voorjaar werkervaring en kennis te mogen opdoen bij onze herder en schapen. Maar die verzoeken moeten we bijna allemaal afwijzen, vooral omdat vrijwel alle drachtige ooien dan al hebben afgelammerd. De eerste lammeren worden in de laatste week van januari geboren, de laatste eind februari, een enkeling nog begin maart. Stages zijn daarom alleen mogelijk – en hebben voor de stagiaire alleen zin – van de laatste week van januari tot begin maart, een periode van in principe vijf weken. Voor meer informatie en aanmeldingen kunnen studenten terecht bij onze herders bij de schaapskooi en via info@schaapskudde-epe-heerde.nl.