Stichting Schaapskudde Epe-Heerde
Bezoekadres:
Elburgerweg 33
8181 EM Heerde,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.schaapskudde-epe-heerde.nl/
Stichting Schaapskudde Epe-Heerde
secretaris R. Thybaut
Kerkstraat 21
8194 LT Veessen

Dick van Norel is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Schaapskudde Epe-
Heerde Hij/zij is te bereiken via info@schaapskudde-epe-heerde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Schaapskudde Epe-Heerde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan
ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Schaapskudde Epe-Heerde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Om diensten, zoals een adoptiekaartje, bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Schaapskudde Epe-Heerde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens voor adopties van lammetjes bewaren wij drie jaar, persoonsgegevens
voor adopties van volwassen schapen en donaties zo lang U onze stichting financieel blijft
steunen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Schaapskudde Epe-Heerde verstrekt uw persoonsgegevens niet aan deden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Schaapskudde Epe-Heerde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Stichting Schaapskudde Epe-Heerde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schaapskudde-epe-heerde.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Schaapskudde Epe-Heerde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Schaapskudde Epe-Heerde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met ons via info@schaapskudde-epe-heerde.nl