Een cultuurhistorisch fenomeen als een schaapskudde – en ook zo’n ‘stom’ beest in z’n eentje – leent zich goed voor een poëtische kijk, blijkens de gedichten op deze pagina.

Deze is van onze buurvrouw Diet de Ridder, die zich liet inspireren door het scheren van de schapen.

‘Stom’ schaop

‘Kiek mien hier ligg’n an de grond
strááge tussen schoe en kont.
Kan mien de konte niet dreijen.
Hiej met die blauwe bokse an,
hiej scheert mien de wolle van ‘t lief
het lik wel meij’n.
En ikke, ikke denke biej mien eig’n:
‘keerltien, keerltien, astoeblief
ak temee weer stao
op mien beemde poot’n
bin’k dan van kop tot kont
mooi glad en blote
of gao ik poestereg
aover de heide rond?”

De Eper dorpsdichter Henk Posthouwer dwaalt regelmatig over de Renderklippen en omgeving en trof het niet voordat hij dicht gedicht schreef.

de kudde

de opkomende storm woelt
door de verkleurende bosrand

zachte witte en vredige schapen
bekleden de uitgebloeide heide

stromen gedwee naar de verre stal
een schuilplaats onder de dreiging

nog even wachten op de felle regen
en de volle hevigheid van de storm

knus warm gezellig blatend bijeen
heideschapen hebben ‘t niet slecht

maar ik moet nog naar huis

Henk Posthouwer was ook van de partij tijdens een van onze fameuze ochtendwandelingen en deed daar veel inspiratie op.

ochtendgloren

sinds het oerbegin rijst de zon boven de einder
zij straalt over ons mensen, over onze wereld
met het alledaagse en zo unieke natuurschoon

de bloeiende heide met het bedauwde spinrag
over onze reeds ontwaakte vogels en grofwild
over de warme beschuttende schaapskooi

straks zullen 150 schapen de dag beginnen
met alleen oog voor de malse bloeiende heide
kalm tevreden blatend grazend en herkauwend

onder ‘t oog van de bevlogen en wakkere herder
en zijn trouwe honden waarvan er een ‘n adhd’er
hij rent zich een dubbele slag in de rondte

deze zaterdag heeft hij de dag van zijn leven
‘n kudde van mensen en van schapen bijeen drijven
wat een heerlijke dag voor een herdershond

hij ziet geen verschil
mensen en schapen zijn gelijk
allemaal kuddedieren

Was onze kudde ook voor u een bron van inspiratie om er op los te dichten? Stuur uw gedicht naar info@schaapskudde-epe-heerde.nl,dan kunnen we deze pagina uitbreiden en meer mensen van uw werk laten genieten.