De Renderklippen

De Veluwe is in de ijstijd (15.000 jaar geleden) ontstaan door gletsjers. Het landijs schoof de bodemlaag voor zich uit en vormde aan beide zijden stuwwallen van zand, In latere warmere periodes begroeide de Veluwe met bos. In de middeleeuwen ontstonden door boskap en intensieve landbouw grote zandverstuivingen. De Renderklippen zijn stuifduinen uit deze tijd. De naam Renderklippen betekent: op- en neer gaande heuvels.

De grafheuvels uit de steentijd herinneren aan de vroege bewoning van dit gebied door jagers die ook op kleine schaal aan landbouw deden.

Een luguber overblijfsel uit latere tijd is de Galgenberg. Tot circa het jaar 1800 werden hier slechteriken voor halszaken (zware misdaden) opgehangen. Ter afschrikking liet men de misdadigers wat langer aan de galg hangen…

Heide is een door mensen gevormd cultuurlandschap dat door begrazen en maaien in stand wordt gehouden. Om de grond schraal te houden wordt ook af en toe het plantendek weggehaald door te plaggen.  Op de plekken waar een ondoordringbare leemlaag in de ondergrond zit, kan het water niet weg en zijn heidevennen ontstaan, zoals het Pluizenmeer.

De heidevelden worden omzoomd door gemengde bossen. Vooral in de lente en de herfst geven de verschillende soorten bomen kleur aan het landschap. Het natuurgebied de Renderklippen is ongeveer 223 ha. groot. Doordat de steden ver weg liggen wordt het hier ’s nachts nog echt donker.