Fauna

De vele wroetsporen verraden de aanwezigheid van wilde zwijnen. Zij kunnen erg goed ruiken en wroeten daarom met hun snuit in de bodem, op zoek naar eikels en insecten. In het bos zorgen ze op die manier voor betere kiemgrond voor zaden.

Wilde zwijnen leven in een kleine rotte (groep) van zeugen en frislingen (biggen) en één- en tweejarige zwijnen. De keilers (mannetjes) leven meestal alleen.

Dankzij de grazende schapen blijft de heide een open  landschap.  Zo is het een perfect leefgebied voor de levendbarende hagedis en de vlinder heideblauwtje, de veldleeuwerik en de roodborsttapuit.

De veldleeuwerik komt vroeg uit het voorjaar terug uit het zuiden en brengt de lente mee. De vogel jaagt hier op insecten en nestelt in een holte op de grond. Zijn vlucht is een prachtig schouwspel. De vogel  vliegt vrolijk zingend omhoog tot wel 100 meter! Daar cirkelt hij tierelierend rond en komt dan weer naar beneden. De laatste meters lijkt de veldleeuwerik uit de lucht te vallen.

Ook de roodborsttapuit is een trouwe bewoner. Deze vogel zit het liefst in de top van een lage boom of struik in de overgang tussen bos en hei. Hij gebruikt dit plekje om te zingen en om als uitkijkpost voor de jacht op insecten. De roodborsttapuit bouwt zijn nest in een heidestruik. Of in een pol pijpestrootje, vaak vlakbij het oude nest.

Op de zandpaden over de hei wemelt het van de mestkevers. De stoere staalblauwe kever stopt mest van konijnen en schapen onder de grond om er eieren in te leggen. Hij loopt onhandig en valt snel om op zijn rug. Hij kan zich dan niet meer omdraaien en sterft na een paar dagen. Een spartelende kever even omdraaien is dus een goede daad!

Het pluizenmeer en het Wollegrasven zijn begroeid met pollen smeul (pijpestrootje), veenpluis, wollegras en witte snavelbies. De stengel van het pijpestrootje werd vroeger gebruikt om de steel van tabakspijpen mee schoon te maken.

Bij deze vennen zijn mooie insecten als de grote keizerlibel, viervlek en bloedrode heidelibel te vinden. De KNNV (vereniging voor veldbiologie)heeft twee met paaltjes gemarkeerde natuurpaden uitgezet op de Renderklippen. Een boekje met de beschrijving van de natuur onderweg is te koop bij de kiosken van Heerde en Epe.