Steun de kudde!

De kudde kan blijven bestaan dankzij bijdragen van de gemeenten Epe en Heerde en de provincie Gelderland, de verkoop van lammeren, de giften van particulieren, verenigingen en bedrijven.

Deze financiële steun is van groot belang. Het beheren en gezond houden van de kudde is een kostbare zaak. Uw steun daarbij wordt bijzonder op prijs gesteld!  De kudde steunen kan op verschillende manieren:


Voor meer informatie over het ondersteunen van de kudde kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Schaapskudde via onderstaand contactformulier of via e-mail: info@schaapskudde-epe-heerde.nl

De schaapskudde heeft een culturele ANBI-status. Dit houdt in dat u de bijdrage als aftrekpost kunt betrekken bij uw belastingaangifte