Steun de kudde!

De kudde kan blijven bestaan dankzij subsidies van de gemeenten, de verkoop van lammeren, de giften van particulieren en bedrijven..

https://http.dp.ua/
http://europaplus.dp.ua/
https://kivap.com.ua/

Deze financiële steun is van groot belang. Het beheren en gezond houden van de kudde is een kostbare zaak. Uw steun daarbij wordt bijzonder op prijs gesteld!

U kunt ons op verschillende wijze financieel ondersteunen:  

  • word donateur - dit kan voor een bedrag van € 10,-- per jaar; 
  • adopteer een schaap - één schaap adopteren kost € 50,-- per jaar. Van deze adoptie ontvangt u een oorkonde;
  • Eenmalige gift - U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL44ABNA0531839710,
    t.n.v. Stichting Schaapskudde Epe-Heerde. Wij verzoeken u vriendelijk om naast het vermelden van uw naam en adres te vermelden dat het hier een éénmalige gift betreft.
    De schaapskudde heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat u de bijdrage als aftrekpost kunt betrekken bij uw belastingaangifte
Contact:

Voor meer informatie over het ondersteunen van de kudde kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Schaapskudde via onderstaand contactformulier of via e-mail:  info@schaapskudde-epe-heerde.nl

Aanhef:
Voorletter(s):
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail: