Welkom bij de schaapskudde Epe-Heerde

De middag- en ochtendwandelingen gaan dit jaar niet door i.v.m. het coronavirus. Meer informatie staat op onze facebookpagina op https://www.facebook.com/schaapskuddeepeheerde.
------------------------------------------------------------------------------------------

Het is zo ver: ‘de wolf’ zit in ons begrazingsgebied. Het roofdier dwingt ons maatregelen te treffen om onze dieren te beschermen. We ontkomen er niet aan dat die ten koste gaan van de publieksvriendelijkheid, maar proberen dat nadeel zoveel mogelijk te beperken.

De wolf is een schuw dier dat zo min mogelijk risico’s neemt, alleen ’s nachts jaagt, dan 50 kilometer kan afleggen, in principe niet springt, maar een heel goede graver is. Daarom probeert hij altijd onder afrasteringen door te komen. Zet je laag bij de grond een draad onder stroom, dan krijgt hij al snel een oplawaai en neemt hij de benen. Hij zal nog weleens terugkomen om poolshoogte te nemen, maar ‘voelen’ dat de afrastering onder stroom staat en onverrichter zake weglopen, op zoek naar een prooi die hij zonder veel risico kan pakken. Ziet hij wel kans in een weide vol schapen te komen, dan raakt de kudde in paniek en vliegen de schapen alle kanten op, wat zijn jachtinstinct triggert. Dat is de reden waarom hij een ware slachting aanricht onder schaapskuddes.

Kansloos

Volgens deskundigen is het verstandig om op goed schapengaas zoals wij hebben voor alle zekerheid drie stroomdraden te bevestigen: de onderste op 20 cm, de tweede op 60-70 cm en de derde op 120 cm. Mocht een wolf op het onzinnige idee komen om te proberen over het hek te klauteren, dan is hij volstrekt kansloos. Wij hebben nu op de meeste afrasteringen dwarsliggers, waarop mensen lekker kunnen leunen als zij naar de schapen kijken. Maar dwarsliggers en stroomdraad, dat gaat niet samen.

We vinden het erg belangrijk dat onze bezoekers wel in fysiek contact kunnen blijven komen met onze dieren. Er is maar weinig leuker dan een kind dat met z’n armpje door het gaas een schaap of, nòg mooier, lammetje aait. Dat geldt zeker ook voor de geiten, die we ooit, net als de Drentse Heideschapen, hebben aangeschaft om er voor te zorgen dat er toch dieren bij de schaapskooi zijn als de kudde aan het werk en op pad is. En geiten hebben de leuke eigenschap dat ze altijd naar het gaas komen als er mensen zijn en zich graag laten aanhalen.


Met tijdschakelaars werken waardoor overdag de stroom eraf en ’s nachts erop kan vinden we in principe geen optie, omdat we dan elke avond bij al onze weilanden moeten controleren of niet iemand op de onderste stroomdraad is gaan staan, waardoor de stroomvoorziening is onderbroken.

Dit willen we doen

Na veel gepuzzel en overleg hebben we uiteindelijk besloten de volgende maatregelen te treffen.

De drie weides die als u vanaf de Elburgerweg aan komt rijden of lopen links van het Teun Niesingpad liggen, worden dag en nacht beveiligd met stroom. Dat worden de nachtkralen, daar gaan de schapen naartoe als de herder naar huis gaat en als hij ’s morgens begint, gaan ze daar weer uit. We onderzoeken of het mogelijk is daar met een lichtsensor te gaan werken die de stroomtoevoer regelt; het is wellicht mogelijk ervoor te zorgen dat er overdag veel minder stroom op staat dan ’s nachts, zodat bezoekers en vooral kinderen die met een stroomdraad in aanraking komen, dat wel goed voelen, maar niet meteen de volle laag krijgen. De weides worden overigens voorzien van nieuwe palen.

De geitenweide, waarin ook het honden- en geitenverblijf staat, wordt ook onder stroom gezet en hier overwegen we met een tijdschakelaar te gaan werken, omdat we het liefst willen dat bezoekers de geiten kunnen blijven aaien. Overdag staat er dan geen stroom op, ’s nachts wel. We zouden daarbij met een groene en rode lamp kunnen werken: groen betekent kust veilig, rood betekent afblijven! We brengen onze Drentse Heideschapen er ’s nachts ook in onder.

De beide aangrenzende weides worden ‘dagkralen’. Daar blijft de situatie zoals die is, dus met bovenliggers, zonder stroom. Als de schapen ‘thuis’ zijn, staan ze overdag daar en gaan ze aan het eind van de middag of begin van de avond naar de beveiligde weilanden. Fysiek contact maken met de schapen kan daar zonder gevaar. Dat houden we zolang het goed gaat en kan, want het kan best zo zijn dat de schapen overdag ook eens in de met stroom beveiligde weide moeten staan.

Verder gaan we de afrasteringen rond de weilanden aan de Dellenweg, Elburgerweg en bij de Sprengen permanent van stroom voorzien. Daar komen veel minder bezoekers, maar hangen we ook veel waarschuwingsbordjes.

Linten

Omdat er haast is geboden, hebben we in overleg met en hulp van Wolf Fencing besloten de afrastering van een aantal weides te voorzien van plastic linten. Dat is een tijdelijke noodvoorziening, omdat we niet van de ene op de andere dag werkende stroomdraden kunnen aanbrengen op afrasteringen waarvan ook nog eens alle palen moeten worden vervangen. Mooi is het niet, maar aangezien het goed werkt in onder meer de VS, waar vee niet alleen tegen wolven maar ook tegen beren moet worden beschermd, hebben we goede hoop dat het een tijdje afdoende is om de wol buiten onze afrastering te houden. Tegen de tijd dat hij er aan gewend kan zijn, zijn de linten verdwenen en staan de weilanden onder stroom.

We gaan onze bezoekers met onder meer informatieborden, op deze website en op onze facebookpagina  zo veel mogelijk informeren over de maatregelen en waarschuwen voor de risico’s. Want iedereen krijgt een klap als hij of zij een stroomdraad aanraakt, en we zijn zelf het meest bezorgd voor kinderen en honden. Dat was ook de reden waarom we zo lang getwijfeld en gewacht hebben. Maar we zijn nu wel verplicht om voor de veiligheid van onze dieren te kiezen.

    

Actueel: