Stichting Schaapskudde Epe-Heerde

KVK 41038032

Email: info@schaapskudde-epe-heerde.nl
Fiscaal/RSIN nummer : 002844321

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het verkrijgen en het houden van een kudde schapen teneinde daardoor de traditionele schapenbeweiding op de heide in Epe, Heerde en omgeving in haar oude luister te herstellen en te behouden, ten aanzien van het landschap attractiever te maken en de verarming van de nog aanwezige heidevelden door deze beweiding tegen te gaan, zonder dat enig winstbejag wordt beoogd.

Hoofdlijnen beleidsplan:

 • begrazen van de heide door een gescheperde kudde overeenkomstig de doelstelling
 • beheer informatiecentrum het Spiekertje
 • het houden van een lammetjesdag in maart
 • het houden van schaapscheerdersfeest in juni, beurtelings in Epe of Heerde
 • mogelijkheden om met de herder op stap te gaan gedurende de schoolvakanties
 • Het beheer van het vermogen geschiedt op een wijze die geen risico met zich meebrengt voor de instandhouding van het vermogen. Met name zal er niet worden belegd in aandelen en/of andere risicodragende beleggingen
 • De gelden worden op een controleerbare wijze besteed aan de instandhouding en het dagelijks beheer van de kudde waarbij de loonkosten van de herders de belangrijkste uitgaven zijn. De jaarrekening wordt opgemaakt door een accountantskantoor, waarbij een samenstellingsverklaring wordt afgegeven

Bestuursamenstelling:

 • voorzitter: J.W. (Jan Willem) Wiggers
 • secretaris: E.J.C. (Rik) Thybaut
 • penningmeester D. (Dick) van Norel
 • R. (René) de Vries (vice-voorzitter)
 • Ed Cornelissen (vrijwilliger)
 • Eelko Hondema (vrijwilliger)

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding.

Activiteiten van de instelling:

 • begrazen van de heide door een gescheperde kudde overeenkomstig de doelstelling
 • voorlichting in informatiecentrum ’t Spiekertje
 • werving van donateurs en adoptanten van lammetjes
 • kraamvisites in de lammertijd
 • Lammetjesdag in maart als afsluiting van de lammertijd
 • een schaapscheerdersfeest in juni, beurtelings in Epe of Heerde
 • midddagwandelingen ‘Op pad met de herder’ gedurende de schoolvakanties
 • ochtendwandelingen in tweede helft van het jaar, start half uur voor zonsopgang
 • informatieverstrekking/voorlichting via de website, facebook en twitter

Bijlagen: