Een schaapskudde om duurzaam de heidevelden van Epe en Heerde te onderhouden is natuurlijk een wonderschoon plaatje voor iedereen die een wandeling maakt over de heide. Maar onze herder is niet alleen bezig met zijn schapen, hij heeft ook een ‘bedrijf’ te onderhouden. De panden – schaapskooi, hooischuur en ’t Spijkertje, waarin het herdersverblijf en informatiecentrum zitten – dient hij ook te onderhouden, naast alle omrasteringen. Daarnaast moet er een zeer uitgebreide administratie over geboortes, entingen en dergelijke bijgehouden worden, zijn er diverse vakgroepen die regelmatig bijeen komen, moeten de hoeven jaarlijks bijgewerkt worden, noodzaakt de gezondheid van een dier nog wel eens overleg met en/of controle door een dierenarts, moeten de dieren geënt worden, is er in de lammertijd heel veel extra werk, vervult de herder ook nog een rol als gastheer van de kudde en ambassadeur van onze stichting, staat hij veelvuldig de pers te woord, woont hij onze bestuursvergaderingen bij enzovoorts. En dan hebben we ook nog de vele evenementen zoals Lammetjesdag, kraamvisites, het schaapscheerdersfeest en middag- en ochtendwandelingen.

Kortom, veel, heel veel werk!

Om de herder te ontlasten bij veel terugkerende werkzaamheden hebben wij twee teams van vrijwilligers die actief ondersteuning bieden. Zo zijn er de klus- en evenementenvrijwilligers. De klusteams komen om de twee weken of wanneer het nodig is hand- en spandiensten verrichten. Dit houdt o.a. in het schilderen van de gebouwen, het zeer intensieve onderhoud van de (wolf werende) omrastering, andere onderhoudswerkzaamheden en wat er nog meer op hun bord komt.

De evenementenvrijwilligers helpen bij alle evenementen. Vooral Lammetjesdag is een druk bezocht evenement waar wel meer dan 3000 bezoekers komen. Maar ook de jaarlijkse kraamvisites en de middag- en ochtendwandelingen vragen om gastheren en -vrouwen om iedereen gezellige en mooie momenten te laten beleven.

 

De evenementenvrijwilligers helpen bij alle evenementen. Vooral Lammetjesdag is een druk bezocht evenement waar wel meer dan 3000 bezoekers komen. Maar ook de jaarlijkse kraamvisites en de middag- en ochtendwandelingen vragen om gastheren en -vrouwen om iedereen gezellige en mooie momenten te laten beleven.

Eens per jaar houden we een vrijwilligersdag om onze steun en toeverlaten te bedanken, ze te ontvangen zonder dat ze aan het werk ‘moeten’ en om de onderlinge contacten te verstevigen.