We hebben verschillende redenen om geen fan van de wolf te zijn. Hij kost ons veel geld, bezorgt ons veel werk, geheel onbezorgd met de schapen over hei en door bos struinen is er niet meer bij en onze bezoekers kunnen niet meer zonder risico fysiek contact maken met onze dieren die in de weilanden staan omdat we ons genoodzaakt hebben gezien de omheining van stroomdraden te voorzien.

De kosten zitten ‘m in het voorzien van stroomdraden en toebehoren (accu’s, zonnepanelen, draden, isolatoren, etc.). De provinciale overheid roept wel dat de investeringen vergoed worden, maar dat geldt lang niet voor alle benodigde uitgaven.

We hebben er veel werk aan omdat we constant moeten meten of er wel voldoende stroom op staat en zo niet, de oorzaak (door wroetende zwijnen opgehoogde grond, takken, twijgjes opgroeiend gras en onkruid die tegen een van de draden zitten, verbogen isolatoren, roest op bijvoorbeeld scharnieren, verbogen draden doordat over de omheining springende herten en reeën er tegenaan gekomen zijn of doordat mensen op de draden gaan staan als er geen stroom op staat, etc.) moeten zoeken en wegnemen. En dat gebeurt veel vaker dan ons lief is. Het is aan de tomeloze inzet van onze vrijwilligers, die het leeuwendeel van dit werk voor hun rekening nemen, te danken dat onze herders tijd hebben om er met de kudde op uit te gaan, want zonder die op de achtergrond werkende krachten zouden ze daar veel te weinig tijd voor hebben.

De herders moeten vooral als zij de Renderklippen verlaten steeds hun hoede zijn dat er geen wolven rond de kudde zwerven en een aanval doen en onze eigen honden ook in de buurt van de schapen houden.

Maar het vervelendst vinden we dat de komst van de wolven ten koste is gegaan van de publieksvriendelijkheid, die bij ons altijd torenhoog in het vaandel heeft gestaan. Iedereen kon tot voor een paar jaar volkomen risicoloos schapen en geiten die in de weilanden staan aaien, maar menigeen heeft dat al moeten bekopen met een schok, ondanks de vele bordjes die waarschuwen dat de draden onder stroom staan. Maar we kunnen niet anders, er moet stroom op de draden staan om het de wolf lastiger te maken in een weiland vol schapen te komen en daar een slachting onder onze dieren aan te richten.

Of we dan niet een koppel bewakingshonden kunnen kopen die de wolven op afstand houden? Nee, vooralsnog niet. We hebben ernstige twijfels of die niet nog meer ten koste gaan van de publieksvriendelijkheid, niet alleen als de kudde in een weiland staat, maar ook als ze op pad is. Bovendien kosten die beesten ook klauwen met geld. En wat moeten we dan met onze hondstrouwe helpers Lad, Tim en Daisy?

Kortom, we kunnen niet anders dan proberen te leven met de aanwezigheid van potentiële schapenkillers in ons leefgebied. Hopelijk hebben onze bezoekers daar begrip voor.