Foto´s   Dit hebben we gedaan tegen de wolf

De zomer en het najaar stonden voor ons vooral in het teken van de wolf. Eind mei vond een van onze herders uitwerpselen van een wolf in het gebied waar hij zijn schapen liet grazen en in dezelfde periode werden we door mensen die de omliggende bossen en hun bewoners als hun broekzak kennen gewaarschuwd: pas op, de wolf zit nu vlakbij, neem snel maatregelen.

Het roofdier had onder meer op het ASK, in de Dellen en het Eperholt gelopen en de plek waar een van onze herders wolvenpoep (makkelijk herkenbaar, want: veel haar, soms botjes en in ieder geval vreselijk stinkend) had zien liggen, was maar een paar honderd meter verwijderd van onze weilanden aan de Dellenweg.

Het treffen van wolfwerende voorzieningen had nog heel wat voeten in aarde. Zoek maar eens uit wat je nodig hebt en verstandig is. Gelukkig hebben we daarbij hulp gehad van Sander van den Berg Jeths van de firma Gallagher, leverancier van het benodigde materiaal, en Wolffencing, de stichting die met vrijwilligers een handje komt helpen bij het realiseren van de voorzieningen. Een van de dilemma’s waarvoor we ons geplaatst zagen, is dat we enerzijds de wolf buiten onze weilanden willen houden en anderzijds publieksvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben. Dat gaat moeilijk samen. Uiteindelijk hebben we besloten twee van de zes weilanden bij onze schaapskooi niet te beveiligen; dat zijn onze ‘dagverblijven’, waar de kudde alleen overdag verblijft. Daardoor kunnen bezoekers contact blijven maken met de schapen en straks met de lammetjes.

Drie weilanden zijn voorzien van stroomdraad om de kudde ’s nachts een veilig onderkomen te bieden. Stroomdraden hebben voor de wolf alleen het gewenste effect als ze aan de buitenkant zijn bevestigd, zodat hij een optater krijgt als hij bij de in zijn ogen smakelijke hapjes probeert te komen. Helaas heeft een aantal bezoekers aan den lijve ondervonden dat er flink wat stroom staat. Onze welgemeende excuses daarvoor. Hopelijk heeft u er begrip voor dat we niet anders konden.

Verder hebben we onze beide weilanden aan de Dellenweg beveiligd. Onze kudde overnachtte in het verleden ook vaak in het weiland op de kruising Elburgerweg-Nieuwe Zuidweg, maar dat is in verband met onder meer hoge taluds vlak naast de afrastering niet zonder heel ingrijpende maatregelen en kosten te beveiligen. Voorts maken we dankbaar gebruik van de beide weilanden bij het Erf van Daendels, eigendom van Het Geldersch Landschap Geldersche Kasteelen, dat beide zelf heeft beveiligd. Op termijn willen we ook een weiland bij de Sprengen nog van stroomdraad voorzien en mogelijk nog een weiland wat verder weg, maar daar zijn we nog niet over uit. Ook bij onze hooischuur, waar begin volgend jaar weer lammetjes (de eerste worden eind januari verwacht) worden ondergebracht, willen we nog maatregelen treffen.

Bij de werkzaamheden hebben we hulp gehad van een grote ploeg van de Vereniging Het Edelhert en vooral onze eigen groep vrijwilligers, die om de week allerlei klussen doet en zich in een half jaartje tijd al volstrekt onmisbaar voor ons heeft gemaakt. Eén van hun vele verdiensten is dagelijks te zien; ze hebben de schaapskooi en hooischuur mooi in de verf gezet en ook binnen het herdersverblijf en infocentrum met de kwast gestreken. Verder hebben ze ons nog veel meer werk uit handen genomen. Hulde en dank heren en dame!Natuurlijk werd de afgelopen periode nog meer gedomineerd door corona, waardoor Lammetjesdag, het schaapscheerdersfeest en de reeks wandelingen geen doorgang konden vinden. Jammer, maar zeker in deze tijd zijn er veel ergere dingen gaande. We kunnen alleen maar hopen dat de pandemie snel voorbij is en iedereen dan weer kan terugkeren naar het normale leven en we wensen iedereen die op wat voor manier dan ook slachtoffer is geworden van de pandemie daarbij veel sterkte.

Bij de foto’s: 2. Wolffencing aan het werk bij de weilanden bij de schaapskooi, 3. Koffiepauze op de werkdag van de Vereniging Het Edelhert bij de weides aan de Dellenweg met de Vlijthoornblazers op bezoek, 4. Informatiemiddag provinciale Wolvencommissie bij onze schaapskooi, 5. De kudde op weg van het dag- naar het beveiligde nachtverblijf.

    

Terug naar vorige pagina