Foto´s   

Nieuwsbrief nr 1 Stamboek Veluws Heideschaap

Onze kudde is met acht andere kuddes aangesloten bij het Stamboek Veluws Heideschaap om ons schapenras als Zeldzaam Huisdierras in stand te houden. We komen op geregelde tijden bijeen. Het Stamboek geeft nu regelmatig een nieuwsbrief uit, die we ook op onze site plaatsen.

Keuringen

Op 26 oktober heeft de laatste keuring van 2017 plaatsgevonden bij de kudde Lemelerberg. Er werd twee keer het cijfer 9 gegeven, alle reden voor herder Anita om met haar mooiste ooilam op de foto te gaan. Ook een ooilam van herder Lammert in Epe-Heerde kreeg een 9.

Bij alle keuringen werd er driftig gemeten: hoogte, lengte, omtrek en staartlengte. Henk had de dikste ooi, met een omtrek van 113 cm. De langste staart werd bij Aart gemeten, 59 cm.

De metingen werden nu gedaan door verschillende herders, wat de manier van meten wel beďnvloedde. Over het nut en de noodzaak van het meten werden de nodige discussies gevoerd, de conclusie hiervan was dat je eerst meerdere jaren metingen moet verzamelen om hier echt een goede uitspraak over te doen. De metingen van de omtrek en de staartlengte geven tot nu toe de meest betrouwbare uitslagen, omdat iedereen dat redelijk op dezelfde manier doet.

In 8 gevallen werd een ooilam afgekeurd vanwege volledig witte oogleden. Ook werden 5 dieren afgekeurd vanwege wol op de kop. In de uitgebreide rapportage van de keuringen zal van alle 29 afgekeurde ooilammeren nog precies beschreven worden wat daar de reden van is.

Afscheid Gerrit Pastink en Hinke Cnossen

Aansluitend op de laatste keuring was er een lunch ter ere van het afscheid van Gerrit Pastink die, na 18 jaar als bestuurslid, afscheid nam van het Stamboek. Eveneens nam Hinke Cnossen afscheid als extern keurmeester. Beiden werden uitgeroepen tot erelid van de Vereniging. Gerrit wees de aanwezigen erop goed de subsidies van de provincies in het kader van Natura 2000 in de gaten te houden en daar op in te springen.

Daarnaast was er nog de vraag of er vervanging voor Hinke gezocht moest worden. Door de aanwezige herders is besloten dit niet te doen, de administratieve taken rondom de keuringen zullen door Hilda worden overgenomen.

Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Na de lunch schoven de heren Geert Boink (voorzitter) en Peter van Eldik (secretaris) aan van Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Zij vertelden over de werkzaamheden van de SZH en gaven een korte toelichting op het zogeheten paraplubestand. Dit is een door de overheid gefaciliteerd bestand met dieren van diverse zeldzame rassen (niet alleen schapen) die in geval van een besmettelijke veeziekte (waarschijnlijk) vrijgesteld worden van ruiming. Hiermee wordt voorkomen dat een dergelijke ziekte ook meteen een einde maakt een de vaak toch al kleine populaties van de zeldzame rassen.

Brainstormavond ‘zeldzame rassen in de etalage’

Op 1 november werd er door SZH een brainstormavond georganiseerd met als titel “zeldzame rassen in de etalage”. Hierin lag de nadruk op het promoten van de zeldzame rassen. Het interessante wat hier naar voren kwam voor ons Stamboek was dat er vanuit de kinderboerderijen geen behoefte is om lid te worden van het Stamboek, daar de meeste boerderijen meerdere rassen willen laten zien is het voor hen veel te kostbaar om lid te worden van alle stamboeken. Dit in tegenstelling tot wat de SZH ons eerder vertelde.

    

Terug naar vorige pagina