Foto´s   

Tot en met 05-03-2019 zijn er
130
lammetjes geboren

TC Heerde sponsort schaapskudde

TC Heerde heeft spontaan aangeboden zich drie jaar lang te willen inzetten voor onze kudde.

De fietstoerclub wil niet alleen een vereniging zijn voor eigen leden, maar ook een vereniging met enige sociale uitstraling en met oog voor de omgeving waarin wij verkeren; ze wil maatschappelijk verantwoord verenigen. Dat is de reden dat TC Heerde lokale goede doelen poogt te ondersteunen. Zo heeft ze de afgelopen drie jaar, in overleg met haar hoofdsponsor de Rabobank Noord Veluwe, de stichting De Rode Beer gesteund.

De vereniging brengt de deelnemers aan haar drie toertochten in  2017,  2018 en 2019 iets extra in rekening en de opbrengst is voor de kudde.

Over de sponsoring meldt ze zelf: ‘De Schaapskudde is een begrip in Heerde en omstreken. Ieder die Heerde een beetje kent, kent ook de schaapskudde. En uiteraard passeren de ATB’ers van de TC Heerde regelmatig het prachtige terrein van de kudde. De kudde kan echter slechts blijven bestaan indien gemeenten, particulieren en bedrijven daadwerkelijk bereid zijn dit cultureel erfgoed financieel boven water te houden. De TC Heerde is blij hieraan een bijdrage te kunnen leveren.’

Een schitterend initiatief, waarvoor we TC Heerde enorm dankbaar zijn.

Terug naar vorige pagina