X
De Schaapskudde Epe-Heerde gaat zorgvuldig met uw gegevens om.
Wij volgen de Wet bescherming persoonsgegevens voor het vastleggen hiervan.
We kunnen deze gebruiken om u te informeren over onze werkzaamheden en projecten, en verstrekken deze niet aan derden.

Als u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat aan ons doorgeven via: info@schaapskudde-epe-heerde.nl;
Wilt u doneren zonder uw gegevens achter te laten, dan kunt u zelf een bijdrage overmaken via de bank.

U kunt uw gift met of zonder naam overmaken op rekeningnummer NL44ABNA0531839710, t.n.v. Stichting Schaapskudde Epe-Heerde.
Wij verzoeken u vriendelijk om te vermelden dat het hier een éénmalige gift betreft.

Als u hebt gekozen voor een automatische incasso, geeft u door dit formulier te versturen toestemming aan de Schaapskudde Epe-Heerde, incassant ID: <<>> voor het sturen van (een) doorlopende incasso-opdracht(en) naar uw bank om uw bijdrage van uw rekening af te schrijven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Hiervoor dient u binnen acht weken na afschrijving contact op te nemen met uw bank (vraag uw bank naar de voorwaarden).

X

Contact

Neem contact op met Schaapskudde Epe Heerde 
Voor meer informatie over het ondersteunen van de kudde kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Schaapskudde of via e-mail: info@schaapskudde-epe-heerde.nl

Ja, ik steun de Schaapskudde Epe-Heerde

De kudde kan blijven bestaan dankzij subsidies van de gemeenten, de verkoop van lammeren, de giften van particulieren en bedrijven.

De schaapskudde heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat u de bijdrage als aftrekpost kunt betrekken bij uw belastingaangifte.

1. Hoe wilt u ons helpen?

  Jaarlijkse donatie
  Eenmalige donatie

Kies een donatiebedrag

  € 10,00
  € 20,00
  € 50,00
  Anders

  Een lammetje adopteren, eenmalig € 20,00
  Een schaap adopteren, jaarlijks € 50,00

U ontvangt een uitnodiging voor de kraamvisites.

Volgende stap


Donateurs die jaarlijks een vast bedrag doneren mogen eens per jaar mee met een van onze wandelingen met de schaapsherder.

2. Selecteer een betaalmethode

  Automatische incasso

  IDeal

Vorige stap  Volgende stap

3. Vul uw gegevens in

  Ik doneer namens een organisatie:

  Ik doneer persoonlijk

Ja, houd mij via e-mail op de hoogte van activiteiten of nieuws van de Schaapskudde Epe-Heerde
Ja, ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in ons privacystatement*

Vorige stap  

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en betaalinformatie.
Ook kunt u doneren zonder uw gegevens achter te laten. Lees verder