Vrieze

Pannekoeken bakken dankzij de samenwerking met Vrieze's Erfgoed.

WAPENVELD – Vanaf zaterdag 21 juni grazen er weer schapen op de heide van Vrieze's Erfgoed aan de Groteweg 54 in Wapenveld. Om de stichting Schaapskudde Epe/Heerde voor haar medewerking te bedanken, houdt Vrieze's Erfgoed een actie. Wie zich die zaterdag in de streekwinkel tussen 10.00 en 16.00 uur aanmeldt als donateur van de schaapskudde, krijgt een kilo pannenkoekenmeel gratis.

 

Met de medewerking van de Schaapskudde Epe/Heerde kan een deel van het gebied bij de Wapenveldse molen weer met schapen begraast worden. Eeuwenlang was de Veluwe één groot heidegebied, afgewisseld door stuifzand. Ook in Wapenveld. Tussen Hattem en Heerde stonden zo'n 25 schaapskooien. De kuddes trokken de hei op en de mest uit de potstallen werd op de akkertjes aan de rand van Wapenveld uitgestrooid. Rond 1850 kwam hier met de invoering van kunstmest een einde aan en werden de schapen overbodig. Wat volgde was de aanleg van de landgoederen en de bebossing van het gebied. Verspreid liggen hier en daar nog kleine overblijfsels van de heidegebieden. Zo ook op een strook tussen de Groteweg en het fietspad over het tracé van de oude spoorbaan bij Vrieze's Erfgoed. “Toen ik een keer tegen herder Lammert Niessing gekscherend opmerkte: 'Ik heb heide”, was zijn reactie 'Ik heb schapen', vertelt Jan Nitrauw namens Vrieze's Erfgoed. De conclusie was toen: dan moeten we dit gebied nog afrasteren. De vrijwilligers van Vrieze's Erfgoed hebben het gebiedje vervolgens ontdaan van braamstruiken en ander struweel dat moest verdwijnen om begrazing mogelijk te maken. In samenwerking met de gemeente is vervolgens de afrastering geplaatst. Zaterdagmorgen zullen de besturen van de stichting Molenbezit Heerde en de stichting Schaapskudde Epe/Heerde gezamenlijk het resultaat komen bekijken.