Natuurtransferium 17 Oktober 2013

Plannen voor een Veluwe Natuurtransferium bij de Renderklippen.En we hebben deze week contact gehad met het Centrum voor Genetische Bronnen. Deze wil graag de actuele genetische diversiteit aan Nederlandse rassen landbouwhuisdieren veilig stellen door sperma op te slaan. Om binnen het Veluws heideschaap te komen tot een zo groot mogelijke genetische spreiding aan dieren voor opslag in de genenbank is gekeken naar een kudde die in de rammencirkel “verder weg” staat en zijn we in Heerde, Lemelerberg en Ede uitgekomen. Dit is bedoeld om het "Veluws Heideschaap" veilig te stellen bij eventuele calamiteiten[dierziekten].

Deze week was in het gemeentehuis van Heerde nog een interessante commissievergadering van de gemeente Heerde o.a. over het eventueel te ontwikkelen "Veluwe Natuurtransferium", op de Renderklippen. Vooraf, een presentatie met grote plannen, maak me wel een beetje bezorgd. Hoop dat het intieme en kleinschalige niet allemaal verdwijnt.

Wat de schaapskudde betreft. Schapen zijn in goede conditie. Deze week zijn de rammen van de kudde gegaan. Hebben er 6 weken bijgelopen, dus dat moet voldoende zijn. De 1-jarigen had ik uitgeselecteerd, zodat deze nog een jaar extra hebben om uit te groeien. Deze kunnen nu ook weer bij de kudde. Nu maar weer geduld hebben tot eind januari voor de eerste lammetjes geboren worden, maar dat duurt gelukkig nog een hele tijd. En hebben we nog een mooi najaar voor de boeg, waarin nog volop te genieten valt.