Tot en met 05-03-2019 zijn er
130
lammetjes geboren

Welkom bij de schaapskudde Epe-Heerde

We hebben met de zomer in aantocht weer veel te melden. In dit verhaal richten we het spotlicht onder meer op wolven, loslopende honden, onze eigen honden, wandelen met de kudde, topfotografen, schapenscheerders en een geweldige sponsor.

Wolven

Afgelopen maanden hebben we ons uitgebreid laten informeren over wolven en maatregelen die we kunnen treffen om te voorkomen dat onze schapen ten prooi vallen aan deze dieren. Op de Noord-Veluwe hebben twee wolven domicilie gekozen, een reu en een teef. Kenners weten dat ze vaak in het Kroondomein jagen, maar ook in de Dellen en het Artillerie Schiet Kamp komen. Ze hebben het vooral gemunt op biggen, een makkelijke en voorlopig in overvloed aanwezige prooi. Schapen laten ze vooralsnog links liggen. Wij zijn er dan ook niet zo bang voor en hebben alleen te vrezen voor zwervende nieuwkomers en eventuele jongen van het paar dat nu op de Noord-Veluwe zit. Als dat stel pups krijgt, moeten die op bijna 1-jarige leeftijd op zoek naar een eigen territorium.
We hebben overwogen onze weilanden met stroomdraden te beveiligen, maar vooralsnog besloten de wolven en hun gedragingen goed te blijven monitoren en nog geen maatregelen te nemen. Er zitten namelijk nogal wat nadelen aan het bevestigen van stroomdraden op onze afrastering. Er moeten minstens drie draden komen die bij aanraking een flinke schok geven: op 20 en 120 cm hoogte en een er tussen. Dat zou betekenen dat mensen en honden (en schapen) een oplawaai kunnen krijgen. Het is dan niet meer mogelijk schapen en lammetjes die achter het gaas staan te aaien, zoals veel mensen doen. De bovenliggers, die we een aantal jaren geleden op de omheining hebben geplaatst zodat bezoekers daar lekker op kunnen leunen, moeten verwijderd worden. Een draad op 20 cm hoogte betekent dat ruim 1200 meter omheining zéér regelmatig gecontroleerd en vrijgemaakt van gras, struiken en ander groeiend spul moet worden. En dan hebben we het nog niet over onze weilanden in de Dellen en bij de Sprengen, samen nog eens 2100 meter. Overigens, de kosten, waarvan nog niet duidelijk is en zo ja voor welk percentage of bedrag die gesubsidieerd worden door de provincie, hebben we wel in kaart gebracht, maar hebben geen rol gespeeld bij dit besluit. We hebben vooralsnog publieksvriendelijkheid laten prevaleren en gaan er vanuit dat de wolven al zó veel biggen en andere voor hen smakelijke ‘hapjes’ zijn tegengekomen voordat ze onze weinig vlees bevattende schapen tegenkomen, dat de kans te verwaarlozen is dat ze zo’n pak wol op poten te grazen nemen. En ook stroomdraden bieden geen garantie.

Honden

De gedomesticeerde soortgenoten van de wolven, honden, doden volgens diverse onderzoeken een paar duizend schapen per jaar dood. Onze schapen hebben aanvallen van honden overleefd, maar voor de gemeente Heerde is de maat vol, ook al omdat duidelijk is geworden dat veel bezoekers van de Renderklippen, waaronder ook mensen met een aangelijnde hond, last hebben van loslopende honden. De gemeente stelt daarom binnen afzienbare tijd aanlijnplicht in voor een groot gebied rond de schaapskooi. De 99 van de 100 zich goed gedragende bazen en honden moeten dus lijden onder degenen die zich aan wangedrag schuldig maken. Het is niet anders, in veel meer gevallen verpest een kleine minderheid het voor de overgrote meerderheid. De aanlijnplicht geldt voor het hele gebied tussen de Elburgerweg en het betonnen fietspad dat, naast het brede ruiterpad, dwars over de hei loopt en gaat in zodra de gemeente Heerde borden heeft geplaatst die dat aangeven.

Lad, Tim en Daisy

Voor onze honden geldt dat gebod uiteraard niet. Lad, Tim en Daisy zouden hun werk niet kunnen doen als ze permanent aan de lijn moeten blijven. Bovendien is de Renderklippen en omgeving hun woon-, werk- en leefgebied, hun thuis.

Honden hebben net als mensen allemaal een eigen karakter. Hun baas Lammert typeert zijn harde werkers in dit verhaal uit de Veluwe Actief Krant van juni, die in de gemeenten Epe en Heerde is verschenen.

Wandelingen

In de zomer gaan we uiteraard ook weer aan de wandel met belangstellenden. Op de tweede, derde en vierde woensdagmiddag van augustus kan iedereen vanaf 14.00 uur mee ‘Op pad met de herder’.We vertrekken vanaf de schaapskooi en zijn ongeveer twee uur onderweg. Kleine kinderen kunnen ook mee. Onderweg vertelt de herder van alles over de kudde en zijn werk. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Onze populaire vroege-vogelwandelingen hebben we dit jaar anders gepland. Enerzijds om ook mensen die niet vroeg uit bed kunnen de kans te geven mee te wandelen, anderzijds in de hoop dat we de fotograferende deelnemers nòg mooiere omstandigheden – met dauw en zon - kunnen bieden. Deze wandelingen hebben we gepland op de zaterdagen 17 augustus aanvang 5.55 uur, 21 september aanvang 6.50 uur en 19 oktober aanvang 7.30 uur. (Aanvang steeds een half uur voor zonsopkomst.) Deze wandelingen gaan alleen door als er zon verwacht mag worden; we communiceren er vrijdags op onze facebookpagina en website over. Ook voor deze wandelingen is vooraf inschrijven of aanmelden niet nodig.

Deelname aan de wandelingen kost 5 euro voor volwassenen en de helft voor kinderen. De tien winnaars van onze fotowedstrijd mogen gratis meewandelen.

Scheren

Het is goed te zien aan een aantal schapen dat het schaapscheerdersfeest nadert. Sommige zien er verwilderd uit en hebben lange slierten wol aan vooral hun hals hangen. Op zaterdag 15 juni is het zo ver. We vertrekken om 8.15 uur en verwachten rond 9.00 uur op het grasveld naast de Grote Kerk in het centrum van Epe te arriveren. We lopen via de Norelbosweg, Belvédèreweg, Klokbekerweg, Wachtelenbergweg, Sportlaan, Hoge Weerd, Bloemstraat en Hoofdstraat naar de Kerk en worden op de parkeerplaats van sportpark de Wachtelenberg (o.a. SV en TV Epe) vanaf 8.30 uur opgewacht door dweilorkest De Hessenblazers uit Heerde, die de kudde tijdens de laatste paar kilometer musicerend vooraf gaat. Tot de pakweg twaalf scheerders die de schapenvachten eraf gaan knippen, behoren ook de gebroeders Stijf, drie 70-plussers die onlangs koninklijk zijn onderscheiden. Mogelijk is het de laatste keer dat ze in Epe meedoen aan het schaapscheerdersfeest, waar ze van meet af aan bij betrokken zijn geweest.

Ondernemersvereniging Epe zorgt voor een aantal leuke activiteiten, waaronder een brocantemarkt, die uitnodigen tot een lang verblijf in het gezellige centrum van Epe.

Fotowedsrijd

Pal naast de scheerdersweide is een tentoonstelling te zien van de tien mooiste foto’s van de fotowedstrijd die we samen met de ondernemersvereniging hebben georganiseerd. Er hangen prachtige foto’s op het formaat 100x75 cm van Erik en Wouter van der Zwann, Mai Hoang, Klaas Knol, Ellen Pelgrom, Eline van Beek, Esther Klement, Sandra Huethorst en Gisette Bunte. De winnende foto’s zijn ook terug te vinden op onze facebookpagina en ons fotoalbum op deze site.

Prijs

We hebben weer een mooi sponsorbedrag ontvangen! Dalli-De Klok BV geeft jaarlijks 2000 euro weg aan drie lokale non-profitorganisaties. De afdelingen van het bedrijf aan de Kamperweg strijden elk jaar om de ‘Prijs van de Bedrijfsleider’, die gericht is op het verbeteren van de organisatie, met de werkplek als uitgangspunt. Vorig jaar wonnen de procesmanagers de eerste prijs, 1000 euro, die ze aan onze kudde schonken. De ploeg won dit jaar de tweede prijs, 600 euro, en tot onze blijdschap zijn we opnieuw door deze werknemers van de befaamde zeepfabriek uitverkoren. Onze herder Fred Mekelenkamp en secretaris Rik Thybaut hebben de symbolische cheque dankbaar in ontvangst genomen. Hulde voor de inventiviteit van de procesmanagers en opnieuw dank voor de gulle gave!

    

Actueel: