Tot en met 19-02-2021 zijn er
106
lammetjes geboren

Welkom bij de schaapskudde Epe-Heerde

Even afgezien van wat zich in de mensenwereld afspeelt, zitten we met de schaapskudde in de mooiste tijd van het jaar. Onze herders trekken er op uit met een kudde van zo’n 250 dieren, die in de natuur weer voldoende te eten vinden.

De lammertijd is helaas zonder de jaarlijkse kraamvisites en Lammetjesdag verlopen. We hebben beduidend minder lammeren dan vorig jaar: toen dik 160, nu ruim 100. We hebben 110 ooien laten dekken, waarvan er maar liefst dertig gust (niet drachtig) bleken te zijn. Hoe dat kan, is niet geheel duidelijk. Ook ons kleine koppeltje Drentse Heideschapen en onze geiten hebben gezinsuitbreiding gehad. Prachtig om te zien hoe het kleine grut door de weides en op de hei dartelt.

Begin juni nemen we afscheid van zo’n honderd schapen. We moeten de kudde net als vorig jaar in juni weer door een paar professionals bij de kooi laten scheren, want voor het traditionele Schaapscheerdersfeest, dat dit jaar in Epe zou plaatsvinden, staat het licht weer op rood. Jammer, want het min of meer folkloristische evenement is ook voor ons een van de hoogtepunten van het jaar, maar er zijn veel ergere dingen.

Wandelingen

We hebben goede hoop dat we in de tweede helft van het jaar wel weer met groepen mensen aan de wandel mogen. We willen zowel ’s middags als ’s morgens vroeg wandelingen organiseren. Omdat we verwachten dat de belangstelling groot zal zijn en we in het voorjaar niets konden organiseren, hebben we er een paar extra gepland. We hebben de data met potlood alvast genoteerd: op alle vier woensdagmiddagen in augustus, dus op 4, 11, 18 en 25 augustus. De start is telkens om 13.30 uur bij de schaapskooi.

De ochtendwandelingen gaan een half uur voor zonsopkomst van start. Schitterend om mee te maken. Ze zijn steeds op zaterdagochtend, ook vanaf de schaapskooi, maar alleen als de weerprofeten de verwachting uitspreken dat de opkomende zon daadwerkelijk te zien zal zijn. We hebben ze gepland voor 14 augustus aanvang 6.00 uur, 28 augustus aanvang 6.15 uur, 25 september 7.00 uur, 23 oktober aanvang 7.45 uur.

We houden u op de hoogte of de wandelingen inderdaad gehouden mogen worden.

Bordjes

Trouwe bezoekers van onze schaapskooi hebben ongetwijfeld gezien dat we twee nieuwe typen bordjes hebben opgehangen. Rond de weilanden zijn de saaie ‘Niet voederen’-bordjes vervangen door veel mooiere bordjes, gemaakt door communicatiebureau Dunique dat ook onze ‘Wol of fame’ sponsort, waarop we de bezoekers datzelfde vragen en het verzoek ook toelichten. Voeren veroorzaakt stress en mogelijk ook spijsverteringsproblemen bij onze schapen, die heel goed verzorgd worden en alle benodigde voedingsstoffen krijgen.

Aan de hooischuur hangt ook een nieuw bordje, waarop mensen die onze kudde waarderen met een simpele handeling een financiële bijdrage aan het instandhouden ervan kunnen leveren. Kleine moeite, groots gebaar!

Exploitatie

In het voorjaar hebben we na langdurig overleg exploitatieovereenkomsten gesloten met de gemeenten Epe en Heerde. Daarin is vastgelegd dat we geld ontvangen van de gemeenten omdat we daar iets voor doen, namelijk het onderhouden van de heidevelden en ander natuurgebied èn omdat we de kudde als een cultuurhistorisch en recreatief element in stand houden; we leveren dus werk waarvoor we betaald worden. Ook staat in de overeenkomst dat de provinciale subsidie die de gemeente ontvangt direct naar onze stichting wordt over gemaakt. Dat gebeurde allemaal wel, maar is nu vastgelegd met het plaatsen van de handtekeningen door vertegenwoordigers van beide gemeenten en ons stichtingsbestuur en dat geeft meer zekerheid. De betaling is voldoende om de kudde te exploiteren, maar voor alles wat er bij komt, zijn we afhankelijk van donaties, adopties, giften, sponsoring, inkomsten uit eigen activiteiten en dergelijke.

Onder dat laatste valt bijvoorbeeld een flink deel van de enorme kosten die we hebben moeten maken om onze kudde te beschermen tegen ‘de wolf’, die in ons leef- en werkgebied zit. Onze ’schade’ loopt in de vele duizenden euro’s. Onder meer de uitgaven voor zonnepanelen op plaatsen waar geen stroom is maar weilanden wel van stroomdraad voorzien moesten worden, voor materiaal dat we voor het onderhoud nodig hebben en anders nooit gekocht zouden hebben en voor bedrijven die werk voor ons gedaan hebben dat we met geen mogelijkheid zelf en met vrijwilligers konden laten doen, zijn niet vergoed. En daar komen dan nog de vele extra werkzaamheden van onze eigen herders bij. Het moge duidelijk zijn dat we helemaal niet blij zijn met de aanwezigheid van dit roofdier. 

    

Actueel: