Agenda:

17-03-2018
Lammetjesdag
(Schaapskooi)

Welkom bij de schaapskudde Epe-Heerde

We beginnen het nieuwe jaar bruisend. Niet alleen omdat eind januari de lammertijd begint, maar ook omdat we gaan bouwen. Onze honden en geiten krijgen een nieuw verblijf. Een rib uit ons lijf!

Het huidige onderkomen van Missy, Lad en Tim en de geiten is hard aan vervanging toe. Als het weer geen roet in het eten gooit, gaat het medio januari tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. Bouwwerk Mekelenkamp uit Oene pakt het karwei aan. Het wordt een schuur die prima bij de huidige bebouwing past, met kennels en nachtverblijven voor de honden, een stal voor de geiten en een opslagruimte voor onze herder. De nieuwbouw kost een waar vermogen en doet een ferme aanslag op onze spaarcenten. We prijzen ons zéér gelukkig dat lokale fondsen en stichtingen ongeveer de helft van de kosten voor hun rekening nemen. We brengen ze binnenkort op onder meer deze plek met naam en toenaam hulde en dank.

Rond 25 januari zijn de eerste drachtige ooien uitgeteld en begint de lammertijd. Er zijn 113 ooien ‘onder de ram’ geweest. We hopen dat we zo medio maart ongeveer 140 lammeren hebben. In verband met de forse kosten die we voor de nieuwbouw moeten maken, hopen we dat iedereen die onze kudde een warm hart toedraagt en graag wil dat die blijft bestaan, minstens één lammetje adopteert. Het zou mooi zijn als dit jaar alle lammeren geadopteerd worden. Hier staat alle informatie daarover en kunt u de adoptie meteen afronden. Hartelijk dank voor uw steun!

We hebben voor 2018 wat extra knuffelmiddagen voor adoptieouders gepland. In de periode van woensdag 14 februari t/m zaterdag 10 maart zijn zij van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom in en rond de schaapskooi om met hun ‘eigen’ lammetje te knuffelen, ermee op de foto te gaan en hun eventuele kinderen vertrouwd te maken met dieren. Op zaterdag 17 maart houden we als afsluiting van de lammertijd de traditionele Lammetjesdag met allerlei leuke activiteiten. Hopelijk is onze nieuwbouw dan ook gereed.

We wijzen ook graag vast op het jaarlijkse schaapscheerdersfeest dat in 2018 in Heerde wordt gehouden, op zaterdag 9 juni. De Heerder ondernemersvereniging heeft er veel werk van gemaakt om net als vroeger een aantal leuke activiteiten te organiseren zodat bezoekers er minstens een dagdeel goed onder de pannen zijn. We gaan zelf ook iets nieuws doen, maar wat, dat maken we later bekend. In ieder geval is Heerde op 9 juni de ‘place to be’!

Ons stichtingsbestuur heeft afgelopen maanden een belangrijke wijziging ondergaan. Inez Pijnenburg is gestopt als burgemeester van de gemeente Heerde en heeft ten gevolge daarvan ook haar taak als voorzitter van onze stichting neergelegd. Ze heeft sinds 2008 aan het roer van de gemeente en onze stichting gestaan. Met haar pragmatische, oplossingsgerichte, dienstbare en menselijke bestuursstijl heeft ze veel voor de kudde betekend. Begin deze maand is haar zetel in het bestuur ingenomen door Fred de Graaf, waarnemend burgemeester van de gemeente Heerde.

Kijk regelmatig op twitter en facebook om op de hoogte te blijven van de belevenissen van onze herder en kudde.

    

Actueel:


Agenda:

17-03-2018
Lammetjesdag
(Schaapskooi)