Foto´s   

Sfeervolle eerste knuffelmiddag

Het was vandaag genieten geblazen tijdens de eerste van een reeks knuffelmiddagen van dit lammerseizoen.

Het blijft een schitterend gezicht om kinderen maar ook ouderen een lammetje te zien vertroetelen. Vooral kinderen hadden lang toegeleefd naar het moment waarop ze het door hen geadopteerde en van een naam voorziene lam eindelijk konden ontmoeten, aaien en zelfs kussen. Alsof ze zelf een huisdiertje zouden krijgen, zo hadden ze er naar uitgekeken. Ze hadden zelf een naam verzonnen en dat leverde samen met mensen die een lam hebben geadopteerd en naar bijvoorbeeld hun (klein)kind of hond hebben genoemd, een bonte verzameling op: Brutus, Rocky, Wolletje, Ayla, Hokus Pokusje, Ayla, Wollie, Mop, Lientje, Tommy, Dartel, Bikkel, Mazzel, Pim en Pom enzovoorts.

Verschillende mensen zochten ter plekke een lam uit en anderen meldden zich vanmiddag aan om een lammetje te adopteren. Adoptieouders mogen (met hun ouders of kinderen) de hooischuur en het weilandje in waar de oudere lammeren dartelen. Herder Lammert en zijn knuffelmiddag-assistente Charrel vingen de uitverkoren lammeren om ze tijdelijk over te dragen aan de adoptieouders, of vast te houden zodat de kinderen er in alle rust mee konden knuffelen. Camera’s en smartphones klikten onophoudelijk om hartverwarmende tafereeltjes vast te leggen.

Het waren de wat oudere lammeren die vertroeteld konden worden. De jongste van de tachtig borelingen van dit seizoen zitten nog met hun moeder in de kooi. Meer dan veertig ooien moeten nog aflammeren. Vanmiddag vertelde een vrouw uit Epe het zo jammer te vinden dat ze nog nooit de geboorte van een lammetje had meegemaakt. Ze was nog niet weg, of in een belendend weiland wierp een ooi haar jong. Het kan dus maar zo zijn dat een argeloze wandelaar getuige is van misschien wel het mooiste wonder van de natuur. Kijk ook maar eens in het ‘Dagboek van de schaapsherder’ hoe u het kunt treffen.

Nog lang niet alle lammeren zijn geadopteerd. Help onze stichting met het instandhouden van deze prachtige kudde Veluwse Heideschapen en adopteer ook een lammetje voor uw (klein)kind of voor uzelf omdat u altijd zo geniet van de grazende kudde op de heide. Scholen die een lammetje adopteren kunnen er een leuk project van maken voor hun leerlingen; veel scholen zijn hen in de afgelopen jaren al voorgegaan.

Speciaal voor de adoptieouders volgen nog negen knuffelmiddagen (zie onze agenda). Meer informatie over de mogelijkheden om een lammetje te adopteren staat hier. En kijk voor meer foto’s van de eerste knuffelmiddag op facebook.

    

Terug naar vorige pagina