Tot en met 21-02-2018 zijn er
134
lammetjes geboren

Agenda:

24-02-2018
Knuffelmiddag voor adoptieouders
(Schaapskooi)
28-02-2018
Knuffelmiddag voor adoptieouders
(Schaapskooi)
03-03-2018
Knuffelmiddag voor adoptieouders
(Schaapskooi)
07-03-2018
Knuffelmiddag voor adoptieouders
(Schaapskooi)
10-03-2018
Knuffelmiddag voor adoptieouders
(Schaapskooi)
17-03-2018
Lammetjesdag
(Schaapskooi)
09-06-2018
Schaapscheerdersfeest
(Centrum Heerde)

Welkom bij de schaapskudde Epe-Heerde

Een nieuw begin dat ons in langdurige staat van blijdschap brengt. De lammertijd is aangebroken en gelijktijdig wordt er een nieuw honden- en geitenverblijf gebouwd. Dat laatste kunnen we doen dankzij formidabele hulp van sponsors. - LEES HIER ALLES OVER DE ADOPTIE VAN ONS EERSTE LAMMETJE DOOR NIEMAND MINDER DAN EVA JINEK!

Het was hoog tijd om het oude honden- en geitenverblijf te slopen. Het gebouw – ooit was het ’t herdersverblijf en later zijn er honden- en geitenhokken bij gebouwd - was vele tientallen jaren oud en er niet best aan toe. Nieuwbouw was hard nodig, maar had veel voeten in aarde. Uiteindelijk hebben we alle procedurele hobbels genomen en Bouwwerk Mekelenkamp uit Oene opdracht gegeven een nieuw verblijf voor Missy, Lad, Tim en onze geiten te bouwen. Een enorme rib uit ons slanke lijf, want inclusief alle bijkomende kosten vergt de operatie niet minder dan 40.000 euro. We hebben uiteraard wel gespaard en een reservepotje, maar zo’n bedrag ophoesten maakt ons graatmager. Temeer omdat we een deel van onze subsidie achteraf betaald krijgen en voldoende middelen moeten blijven houden om aan onze lopende financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Daar komt nog bij dat we dit jaar voor enige duizenden euro’s onze riolering moeten renoveren. Dat kon er nog wel bij, verzuchtten we.

In het verleden deden we bij hoge financiële nood altijd met groot succes een dringend beroep op de bevolking van Epe en Heerde om bij te springen. Dit keer hebben we eerst maar eens een aantal fondsen om hulp gevraagd. Hun reactie was even hartverwarmend als indrukwekkend. Ze doneerden allemaal zéér royaal naar daadkracht.

Het Rabofonds Noord Veluwe zegde 7500 euro toe, de Familie H.Matenstichting uit Heerde 2500 euro, de Jan Nienhaus Vereniging uit Heerde 5000 euro en de Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting 1000 euro. Samen zijn ze dus goed voor een donatie van niet minder dan 16.000 (!) euro! We sprongen een gat in de lucht van blijdschap.

En daarmee zijn we er nog niet, want de Lionsclub Epe-Heerde had begrepen dat we dringend om extra financiële middelen verlegen zaten en nam spontaan contact op: we willen graag helpen. De Lions houden elk jaar een haringparty waarvan de opbrengst voor een goed doel bestemd is. Dit jaar is onze nieuwbouw het doel waarvoor de serviceclub zich sterk maakt. De haringparty vindt plaats op 21 juni. In voorgaande jaren leverde het evenement tussen de 9.000 en 15.000 euro op. Wauw!

Eerder hebben we ook al mooie bedragen gekregen die we voor onze nieuwbouw opzij gelegd hebben. Ali Visser en Suzan Buter uit Wapenveld reden twee jaar geleden als Team Ladies Only de Scan Covery Trial naar de Noordkaap en zamelden daarmee niet minder dan 1932 euro in, dat ze ons overhandigden voor het nieuw te bouwen hondenverblijf. Atletiekvereniging De Gemzen hield vorig jaar haar tweede Schaapskooirun ten bate van de kudde en verblijdde ons met een cheque van maar liefst 1596 euro. En fietsclub Toer Club Heerde deed een flinke duit in het zakje door van alle deelnemers aan twee veldtochten een euro voor de schaapskudde te vragen, waardoor we 1196 euro in ontvangst mochten nemen.

Adopties

En nu hebben we onze hoop gevestigd op de lammertijd. We hopen dat er dit voorjaar extra veel lammeren (en schapen) worden geadopteerd zodat we uiteindelijk maar een bescheiden greep in ons reservepotje hoeven te doen. Het eerste lammetje, een ooitje, is donderdag 25 januari geboren en op dinsdag 31 januari geadopteerd door de befaamde tv-presentatrice Eva Jinek. Er volgen hopelijk nog pakweg 140 lammetjes, die allemaal geadopteerd kunnen worden. Hoe, dat kunt u hier lezen. U kunt het daar meteen regelen.

Knuffelmiddagen

In de periode van woensdag 14 februari t/m zaterdag 10 maart zijn mensen die een lammetje hebben geadopteerd van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom in en rond de schaapskooi om met hun ‘eigen’ lammetje te knuffelen, ermee op de foto te gaan en hun eventuele kinderen vertrouwd te maken met dieren. Op zaterdag 17 maart houden we als afsluiting van de lammertijd de traditionele Lammetjesdag met allerlei leuke activiteiten.

  • Bij de foto’s: het nieuwe gebouw wordt 60m2 groot en bevat een geitenverblijf, drie kennels en nachtverblijven voor onze honden en een opslagruimte.


Kijk regelmatig op twitter en facebook om op de hoogte te blijven van de belevenissen van onze herder en kudde.

    

Actueel: